İş Yurtları

  Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu  Müdürlüğümüz 1988 yılında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı’na bağlı İşyurdu Müdürlüğü olarak kurulmuştur.
  İşyurdu Müdürlüğümüz; 1 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü, 3 Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü, 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 İnfaz ve Koruma Baş Memuru, 16 İnfaz ve Koruma Memuru ve 1 İdare Memurudan  oluşmaktadır.
  Kurumumuzun temel hedefleri;

  • Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak topluma yeniden kazandırmak, Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek,
  • İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak şeklinde özetlenebilir.

  Bu hedeflere ulaşmaya çalışırken;

  • Hükümlülere yönelik işkolları açılarak hükümlüler topluma kazandırılmakta,
  • Ürün ve hizmetler çağın gereklerine göre geliştirilmekte, bu konuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla güçlü işbirliği çalışmaları yapılmakta,
  • Kurumumuzun sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden bütün insanların faydalanmasının sağlanması amacıyla tanıtım çalışmalarına belirlenen kriterler doğrultusunda devam edilmektedir.

  Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz fotoğraf atölyesi, tekstil atölyesi, gümüş atölyesi, bakır atölyesi ve 2 adet kantin satış yeri ile modern infaz anlayışının gerektirdiği ölçütlere uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.
  Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen mesleki eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerinde gösterdiği planlı çalışmayı geçmişte başarı ile yerine getirmiş ve gelecekte de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının desteği ile başarılı bir şekilde yürütecektir.

   

  Adres

  Mevlana Halit Mah. Emek Cad. E Tipi Kapalı Cik. Bağlar/Diyarbakır

  Telefon

  TEL:0412 236 5911-0506 600 6221

  FAX:0412 236 5939

  E-Posta

  diyarbakir.etcikisaretadalet.gov.tr