Sağlık Birimi

  Ceza İnfaz Kurumumuz Revir Biriminde Sağlık Bakanlığına ait 21 Nolu Aile Hekimliği Merkezinde (ASM) Sağlık Bakanlığı kadrosundaki 1 aile hekimi ile 2 hemşire, tam gün mesai ile çalışmaktadır. Her vardiyada görevli 1 revir personeli bulunmaktadır. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Psikyatri Uzmanı haftada bir gün, alanıyla ilgili hastaları muayene etmektedir.Tedavisi kurumumuzda mümkün olmayan tutuklu ve hükümlüler bölgede bulunan Diyarbakır Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavileri yapılmaktadır.

  Ayrıca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçici görevle görevlendirilen Diş Hekimi tam gün mesai ile çalışmaktadır. Diş tedavileri Ceza İnfaz Kurumumuzda 2013 tarihinde kurulumu yapılan tam donanımlı diş ünitesinde, diş hekimi tarafından yapılmaktadır.

  Ceza İnfaz Kurum Tabibimiz tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

  • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir..

  • Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hem de dış dünya ile irtibat halindedir.Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

  • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

  • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

  • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

  • Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içerisinde her gün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

   

  Adres

  Mevlana Halit Mah. Emek Cad. E Tipi Kapalı Cik. Bağlar/Diyarbakır

  Telefon

  TEL:0412 236 5911-0506 600 6221

  FAX:0412 236 5939

  E-Posta

  diyarbakir.etcikisaretadalet.gov.tr